Kristoffer Raasted

Jeg udvider lytteoplevelsen i performancesammenhæng ved at eksperimentere med forskellige lydkilder. Jeg forstår kunstnerisk arbejde som et samarbejde med andre.

Performancesituationen forstår jeg mere som en forhandling, og kompositionerne mere som skitser, end som endelige værker. Det processuelle og improvisatoriske arbejde med forskellige lydkilder er vigtigt. Performativ tilstedeværelse og energi er også et felt der optager mig, samt forståelsen af hvad en handling er og vil sige.